مخور بهترین بهترینها

 

مخور نام روستایی در ایران - آذربایجان غربی - ماکو می باشد که میتوان آن را از لحاظ جمعیت در زمره بزرگترین روستاها قرار داد.

 

 

 

+ نوشته شـــده در جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ساعــت7:45 تــوسط محمد نصیری |
طبقه بندی: مخور